Logo

CMS HUB

CMS HUB
Opis produktu
Funkcjonalności
Zdjęcia
Filmy
FAQ
Do pobrania

CMS HUB to aplikacja serwerowa przeznaczona do akwizycji danych generowanych przez serwery VMS / NVR ( NetStation / NetHybrid HD ), PRS (ANPR), NET POS (Point of sale), Net Access (Kontrola dostępu) oraz systemy alarmowe, pożarowe lub inne współpracuje z serwerami VMS / NVR. Aplikacja pracuje w formie usługi systemowej Windows i obsługuje bazę danych MSSQL. Podstawowa baza danych w wydaniu MSSQL "Local DB" jest dołączona do CMS HUB i jest instalowana i konfigurowana automatycznie.

 

Dane gromadzone w CMS HUB są udostępniane i wizualizowane w aplikacji klienckiej CMS Professional 4. Dodatkowo CMS HUB zawiera moduł serwera Proxy, który służy jako pośrednik w komunikacji pomiędzy stacjami klienckimi, a rejestratorami VMS / NVR - NetStation / NetHybrid HD.

Jeśli rejestratory są w sieci WAN, to stacjom klienckim CMS Professional nie trzeba nadawać uprawnień do połączenia z Internetem, mogą one korzystać z pośrednictwa CMS HUB.

 

 

Dostępne wersje oprogramowania

 

Wersja Opis Rodzaj licencji
CMS Hub 256 Obsługa do 256 kamer w systemie Bezpłatna
CMS Hub 512 Obsługa do 512 kamer w systemie Płatna
CMS Hub 1024 Obsługa do 1024 kamer w systemie Płatna
CMS Hub UL Obsługa nielimitowanej ilości kamer w systemie Płatna

Podstawowe funkcje CMS HUB:

 • centralna lista rejestratorów,
 • centralna lista użytkowników,
 • moduł proxy,
 • lista zdarzeń z rejestratorów,
 • harmonogram zadań
 • moduł raportów,
 • system kontroli dostępu,

Serwer CMS HUB zawiera listę rejestratorówm które można organizować w grupy. Rejestratory VMS/NVR wysyłają cyklicznie raporty do CMS HUB ze stanem, który jest prezentowany na liście:

 • stan ( online/offline ),
 • czas pracy aplikacji,
 • czas działania systemu,
 • czas nagrań,
 • ilość zarezerwowanej przestrzeni dyskowej,
 • zajęta przestrzeń dyskowa.

Stacje klienckie CMS Professional 4 mogą łączyć się do rejestratorów w celu podglądu obrazu video (live/archiwum), przeglądania zdarzeń lokalnie zapisanych na rejestratorze ( LPR, VCA, POS ), konfiguracji rejestratorów.

Dane rejestrowane przez CMS HUB :

 • VMS / NVR włączony/wyłączony,
 • Brak komunikacji z VMS / NVR,
 • Kamera: brak sygnału, tampering ( dostępne wg. możliwości urządzenia),
 • Alarmy z wejść/wyjść,
 • Użytkownicy: logowanie użytkowników do rejestratora,
 • System: zmiana czasu systemowego, krytyczne błędy systemowe ( błędy systemu plików, uszkodzone sektory na dysku itp. ),
 • Wykonanie backupu video,
 • Błędy w działaniu rejestratora,
 • Zmiana konfiguracji rejestratora,
 • Moduł umożliwia przeszukiwanie zapisanych zdarzeń wg. wielu kryteriów,
 • Zdarzenia krytyczne są specjalnie wyróżnione na liście,
 • Możliwość dodawania własnych zdarzeń wysyłanych do CMS HUB w odpowiedzi na określone zdarzenia lokalne rejestratora ( POS, VCA, LPR itp ).

Moduł użytkowników zapewnia centralną listę użytkowników o funkcjonalności :

 • nieograniczona liczba użytkowników i grup użytkowników,
 • możliwość nadawania indywidualnie dla każdej grupy dostępu do wybranych rejestratorów,
 • w ramach rejestratorów możliwość nadawania praw dostępu do poszczególnych kamer, wejść, wyjść, POS, VCA, LPR backupu i wiele innych.
 • integracja z ActiveDirectory - możliwość dodawania użytkowników i grup domenowych. Wykorzystanie autoryzacji ActiveDirectory zamiast loginu i hasła.

Moduł raportów służy do prezentacji danych statystycznych. Dane są pobierane codziennie ze wszystkich VMS / NVR  do CMS HUB i mogą być przeglądane lokalnie. Raporty zawierają między innymi:

 • POS: wartość sprzedanych produktów wg. nazw, kasjerów, liczbę skanowań towaru, anulowanych transakcji dla kasjerów,
 • LPR: liczniki przejeżdżających pojazdów,
 • VCA: ilość detekcji dla poszczególnych typów zdarzeń.
 • Moduł harmonogramu zadań:
 • Możliwość wywołania akcji konfigurowanych przez użytkownika ( uruchomienia programu, wysłania maila ) w odpowiedzi na określone zdarzenia z rejestratorów
Aktualne wersje

CMS HUB

Aplikacja zarządzająca serwerami przeznaczona do pracy na komputerach klasy PC pracujących pod kontrolą… systemu operacyjnego Windows 8.1 / 10 64-bit 

3.4.5.133

11-10-2023

Pobierz

 

 

Dokumentacja
CMS HUB - skrócona instrukcja instalacji 15-04-2018 0.9.39 PDF